Sözleşme – Şartlar Ve Koşullar
0 (212) 212 10 34

Sözleşme – Şartlar Ve Koşullar

SOFTOMİ C2C PAZARYERİ E-TİCARET SÖZLEŞMESİ (EK-1)

TARAFLAR

Bu Sözleşme Mecidiyeköy Mah. Raşit Rıza Sok. No:3 Yıldırım İş Hanı Kat:2 Daire:5 Şişli-İSTANBUL adresinde mukim İSTANBUL SOFT BİLİŞİM VE DANIŞMALIK LTD.ŞTİ. (Bu sözleşmede SOFTOMİ olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan SOFTOMİ’den ürün alan ve aşağıda bilgileri bulunan E-Ticaret kullanıcısı (bu sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasındaki görev, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri belirlemektedir.

SOFTOMİ BİLGİLERİ:

Firma Ünvanı: İstanbul Soft Bilişim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Adres: Mecidiyeköy Mah. Raşit Rıza Sok. No:3 Yıldırım İş Hanı Kat:2 Daire:5 Şişli-İSTANBUL

Vergi Dairesi: Zincirlikuyu

Vergi No: 4810619925

MÜŞTERİ BİLGİLERİ: 

(Ana Sözleşmede bulunmaktadır)

 AMAÇ

Sözleşmenin amacı SOFTOMİ ile SOFTOMİ’den yazılım kiralayan MÜŞTERİ arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların hak ve mesuliyetlerini belirlemektir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme web tarayıcıları üzerinde çalışan elektronik ticaret yazılımı, web sitesi, sunucu, alan adı alımı ve diğer hizmetlerle ilgili olarak içerik, barındırma koşulları, kurulum ve satış sonrası verilen hizmetleri tarif eder. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul eder.

HİZMETİN TANIMI

SOFTOMİ, sözleşmeye konu yazılımı MÜŞTERİ’ye sunmak ve teknik destek hizmetlerini vermekle yükümlüdür. Sitenin ürünlerinin yüklenmesi, kategorilerinin oluşturulması, banner ve sliderlarının hazırlanması gibi içerik yönetimi ile ilgili işlemler MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.

KULLANIM SÜRESİ

MÜŞTERİ https://www.softomi.com sitesi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabilir ve ödeme yaptığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile kiralamış olduğu SOFTOMİ e-ticaret yazılımını kullanma hakkını elde eder. Müşterinin Havale/EFT ödeme yöntemi ile ödeme yapması durumunda ise 1 yıllık kullanım süresi, müşterinin ödeme yaptığı tarihten itibaren başlar. Projenin hazırlanma süreleri 1 yıllık süreye dahildir. Müşteri süre sonunda kiraladığı ürüne konu yenileme ücretini ödeyerek hizmet almaya devam edebilir. Yenileme ücreti, sunucu ve teknik destek hizmetlerini kapsamaktadır. Söz konusu hizmet ilk yıl paket fiyatına dahildir. İkinci yılın başında ödenmesi gereken yenileme hizmet bedeli ekte bulunan paket içeriklerinde ve projeye özel hazırlanmış sözleşme içeriğinde ayrıca belirtilmiştir.

Yıllık yenileme ücretleri her yıl TÜFE’ye göre hesaplanarak revize edilecektir.

Sözleşme veya eklerinde bulunan varsa farklı hizmetlere ilişkin yapılacak düzenli ödemeler ise her 3 ayda bir TÜFE’ye göre revize edilecektir.

Müşteri hizmeti durdurmayı tercih etmek isterse ürün bilgilerini sitesinin yayınlanma süresi dolmadan önce, site içerisinde bulunan excel içeri/dışarı aktarma modülünü kullanarak excel datası olarak alabilir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

SOFTOMİ hizmet kullanım süresi sona ermeden 30 ve 15 gün önce ile hizmet süresi bitiminden sonraki 15 gün içinde MÜŞTERİ’ye, hizmet süresinin bitmesi ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi, sitenin yönetim paneline müşteri tarafından girilen bildirim mail adresine yapar. MÜŞTERİ’nin yeni dönem için, 15 (onbeş) gün içerisinde yıllık yenileme ödemelerini yapmaması halinde, MÜŞTERİ’nin hizmet almaya devam etmek istemediği kabul edilerek  sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu durumda SOFTOMİ, MÜŞTERİ’nin eticaret sitesine ait tüm verileri ve bu verilerin yedekleri silecektir. Bu verilerin tekrar getirilmesi mümkün olmayacağı gibi SOFTOMİ’un bu verilerin saklanması ile ilgili MÜŞTERİ’ye karşı yükümlülüğü son bulacaktır.

Hizmet dönemi içerisinde MÜŞTERİ dilediği zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir. Bu durumda MÜŞTERİ, SOFTOMİ’den herhangi hak ve ücret iadesi talep edemez.

MÜŞTERİ, SOFTOMİ çalışanlarına, mesai dışında ücret mukabilinde çalışmayı teklif etmeyecek, 5 yıldan daha kısa bir süre öncesine kadar SOFTOMİ’de çalışan bir personeli resmi bordrolu olarak veya gayri resmi olarak kendi ticari işletmesinde çalıştırmayacak, yeni kurmuş olduğu, resmi veya gayri resmi ilişkisinin bulunduğu bir firma için istihdam etmeyecektir. SOFTOMİ personelinden dışarıdan hizmet almayacaktır. Bu maddeye aykırı bir durumun ispat edilmesi halinde SOFTOMİ sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilecek, siteyi yayından kaldırabilecek ve MÜŞTERİ bu fesih ile ödediği hizmet bedelinden feragat edecektir. Ayrıca SOFTOMİ’den herhangi bir hak talep edemeyecektir.

GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 

 1. Sözleşmeye konu tarafların ticari unvanı, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır.
 2. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, KVKK ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. SOFTOMİ’nin kiralamış olduğu yazılım, SOFTOMİ’nin sunucularında barındırılır yazılımın kaynak kodlarına sadece SOFTOMİ erişebilir.
 4. SOFTOMİ, Dünya’da pek çok işletmenin kullanmış olduğu bir eticaret altyapısı olan Opencart eticaret altyapısını müşterilerinin ve Türkiye’nin gereksinim ve ihtiyaçlarına göre geliştirerek müşterilerine hizmet vermektedir. SOFTOMİ’nin iş bu sözleşme ve ek sözleşmeler kapsamında alacağı ödeme tutarının dayanağı, SOFTOMİ’nin sunduğu hizmetler ile yaptığı yazılım geliştirmelerini kapsamaktadır.
 5. SOFTOMİ’nin hazırlamış olduğu yazılım (DEMO) https://pazaryeri.demoist.site/ adresinde bulunmakta olup, SOFTOMİ’nin geliştirmiş olduğu tüm özellikler bu sitede MÜŞTERİ’nin inceleyebilmesi için açık bir şekilde gösterilmektedir. Satıcı paneli ve admin paneli linkleri aşağıdaki gibi olup, giriş şifreleri otomatik olarak tanımlanmıştır.

Admin/yönetici paneli ulaşım linki: https://pazaryeri.demoist.site/admin/

Satıcı/mağaza ulaşım linki: https://pazaryeri.demoist.site/magaza-giris

 1. DEMO sitede görülen özellikler arasında MÜŞTERİ’nin kiralamış olduğu paket içerisinde bulunan özellikler ve varsa projeye özel geliştirmeler yapılarak proje MÜŞTERİ’nin kullanımına sunulur.
 2. Bir e-ticaret paketinin içerisinde yüzlerce özellik bulunmaktadır. Müşterinin kiralamış olduğu paket içeriği, birbirine entegre olarak çalışan özelliklerden oluştuğu için bu özelliklerin azaltılması ve bu özelliğin birlikte çalıştığı diğer özelliklerden arındırılması ayrıca zaman alacaktır. Bu nedenle MÜŞTERİ, bu özelliklerin bir kısmını kullanmadığından bahisle kısmı para iadesi talep edemez. Bir alt pakete geçmek istediğini beyan ederek para iadesi talep edemez. MÜŞTERİ, ürünü satın alırken ihtiyaçlarına uygun en uygun paketi satın almalıdır.
 3. MÜŞTERİ kiraladığı paketi yıllık yenileme hizmet bedelini ödeyerek istediği süre boyunca kullanabilir. MÜŞTERİ’nin sitesini geçici süreyle kapatması, kargo, tahsilat kurumu ve diğer 3. taraflarla anlaşmaması veya gecikmeli olarak anlaşması nedeniyle ortaya çıkabilecek gecikmelerden SOFTOMİ sorumlu tutulamaz ve söz konusu gecikme sürelerinden bahisle yıllık yenileme süresi uzatılamaz.
 4. MÜŞTERİ, teknik destek talepleri için sitenin yönetim paneli içerisinde yer alan Destek Sistemini kullanır. Böylece tüm işlemler kayıt altında tutulur. Bunun dışında yapılan her türlü telefon görüşmesi, whatsapp mesajlaşması, diğer mail kanalları ile yapılan yazışmalar, iş takibini birkaç kanaldan yürütme zorluğunu ortaya çıkarmakla birlikte gözden kaçma ihtimalini de doğurmaktadır. Bu nedenle, Destek Sistemi dışındaki tüm kanallardan yapılan taleplerin kayıt altına alınması ve ilgili işlemin gerçekleştirilmesi için ilgili talebin MÜŞTERİ tarafından mutlaka Destek Sistemi üzerinden de açılması gerekmektedir.
 5. MÜŞTERİ’nin SOFTOMİ’den hizmet almaya başlaması sonrasında SOFTOMİ ile yapılacak görüşmeler için ekibinden bir kişiyi yetkilendirebilir. Bu kişi sitenin yönetici panelinde bulunan Destek Sistemi üzerinden sitede yapılacak işlemler için destek talebi oluşturabilir ve SOFTOMİ yetkili kişiden gelecek talepleri MÜŞTERİ’nin kendisinden gelmiş gibi değerlendirir.
 6. Zaman içerisinde projenin büyümesine paralel olarak eticaret ekibinin büyümesi ile MÜŞTERİ ve yetkilendirdiği kişi ile birlikte diğer çalışanlar da teknik destek sistemini kullanabilecektir. SOFTOMİ Destek Sistemi üzerinden iletilecek tüm talepleri MÜŞTERİ’nin kendisinden gelmiş gibi değerlendirir.
 7. Gelen talep ve ihtiyaçlarla ilgili kritik konular için SOFTOMİ gerek görmesi halinde asıl yetkili olan MÜŞTERİ’ye danışabilir.
 8. Sitede alışveriş yapılmasını engelleyen herhangi bir durumun oluşması acil durum olarak değerlendirilir ve 7/24 MÜŞTERİ’ye teknik destek hizmeti sunulur. Acil durumlar için MÜŞTERİ 0212 983 16 34 numaralı telefon numarasından destek ekibine ulaşabilir. Acil durumlar dışındaki teknik destek hizmetleri hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında sunulur.
 9. SOFTOMİ’den yazılım kiralayan MÜŞTERİ, sitesindeki müşteri bilgisi, sipariş bilgisi, ürün bilgisi, kategori bilgisi ve diğer içerik bilgilerinin sahibidir. Bu bilgileri dilediği zaman sitesinde bulunan excel modülü ile çıktı alabilir ve kullanabilir. SOFTOMİ’nin kiralamış olduğu altyapı sadece MÜŞTERİ’sinin kullanımı için sunulmuştur. MÜŞTERİ’nin ilgili altyapının şifrelerini ve kullanım hakkını 3. bir kişi veya kuruluşa (kendisine ait farklı bir firma dışında) SOFTOMİ’nin bilgisi dışında devretmesi mümkün değildir. Böyle bir durumun tespiti halinde MÜŞTERİ’nin almış olduğu hizmet sonlandırılır ve SOFTOMİ sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı olarak fesih eder.
 10. MÜŞTERİ, SOFTOMİ’den kiralamış olduğu yazılımı içeriği ile birlikte devir etmek isterse, yazılımı devir alacak olan kişi/kurum ile SOFTOMİ arasında yeni bir sözleşme yapılır ve yeni bir paket satışı işlemi gerçekleştirilir. Söz konusu paket satış tutarı, MÜŞTERİ’nin SOFTOMİ’den almış olduğu paketin güncel bedeli ile eşit olacaktır. Yazılımı devralan 3.tarafa SOFTOMİ tarafından eğitim verilir, kargo ve tahsilat entegrasyonları yazılımı devralan kişi adına tekrar yapılır ve teknik destek süreçlerinin aralıksız devamı sağlanır.
 11. MÜŞTERİ, SOFTOMİ’den aldığı e-ticaret paketinin özelliklerinin dışında bir hizmet almak isteyebilir. Böyle bir durumda, SOFTOMİ’nin sunmuş olduğu ilave modül ve yazılımlar arasından istediğini satın alarak sitenize uygulanmasını talep edebilir. Talep edilen ilave yazılım eğer SOFTOMİ’nin henüz geliştirmemiş olduğu bir yazılım ise SOFTOMİ gerekli incelemeleri yaparak bu yazılım geliştirip geliştiremeyeceğini, geliştirebilecekse süresini ve yazılım geliştirme maliyetini MÜŞTERİ’ye iletir. MÜŞTERİ’nin kabul etmesi akabinde ilgili ödeme tahsil edilerek yazılım geliştirme sürecine başlanır.  MÜŞTERİ’nin başka firmalardan hizmet alma, modül alma ve sitesine eklenmesini talep etme hakkı bulunmamaktadır. SOFTOMİ sunmuş olduğu e-ticaret paketine sadece kendisinin sunmuş olduğu yazılımları ekleyecektir.
 12. Bu sözleşmenin bir maddesinin herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır.
 13. SOFTOMİ, her türlü kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine SMS doğrulaması bulunan POS kullanmalarını önermektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm banka ve tahsilat kurumlarında SMS doğrulaması hizmeti bulunmaktadır. Müşteriler, şüpheli olduğunu düşündükleri işlemler ile ilgili olarak hizmet aldıkları banka veya tahsilat kurulumlarından teyit almalı ve ürün gönderimini bu teyit sonrasında yapmalıdırlar.
 14. Sözleşmeye konu taraflar genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.
 15. SOFTOMİ’nin kiralamış olduğu yazılım içerisinde, MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olan bilgilerden SOFTOMİ sorumlu değildir. Sitede TCK’ ya (Türk Ceza Kanuna) göre suç oluşturabilecek cümleler ya da resimler olduğu taktirde, pornografik ürün satışı, çocuk istismarı içeren ürünler, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, Sağlık Bakanlığı veya ilgili bakanlıktan onay alınması gerekmesine rağmen onay alınmayan ürünler, faturasız markalı ürünler, marka sahibinden izin alınması gereken ürünler ve replika ürün satışının yapıldığının tespit edilmesi halinde SOFTOMİ sözleşmeyi tek taraflı ve bedel iadesiz şekilde fesih etme hakkını elinde bulundurur ve bu ürünlerin yayın ve satışından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
 16. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu oluşması halinde, sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan her türlü hukuki sorumluluğu kabul etmektedir. MÜŞTERİ şirket adına, iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de SOFTOMİ’ye karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.
 17. SOFTOMİ’nin kiralamış olduğu yazılım, MÜŞTERİ’ye özel bir sunucu hizmeti sağlanmıyor ise diğer MÜŞTERİ’lerin sitelerinin bulunduğu sunucuda yayınlanır. Tüm müşteriler aynı IP adresini kullandıkları için bu IP adresinin kara listeye alınmaması son derece önemlidir. Bir IP adresinin kara listeye alınmaması için, MÜŞTERİ’nin sitesine üye olmayan ve dolayısıyla mail gönderme izni vermeyen kişi ve kurumlara toplu bir şekilde reklam (spam) mail göndermemesi gerekmektedir. Kiralanmış olan yazılım içerisindeki toplu mail gönderimi özelliği, siteye üye olmuş satıcılara yapılacak bildirimleri kapsamaktadır. Bu kişiler dışında, toplu mail gönderimi gerçekleştiren MÜŞTERİ, SOFTOMİ tarafından bilgilendirilir ve tekrarının yapılmaması yönünde uyarılır. Buna rağmen MÜŞTERİ toplu mail gönderimine devam eder ise SOFTOMİ sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih eder. Site üzerinden satıcılara bir saat içerisinde en fazla 100 adet mail gönderilebilmektedir. Bu adedin üzerindeki gönderimler için mailing konusunda hizmet veren mailing firmalarından hizmet alınmalıdır.
 18. SOFTOMİ vermiş olduğu hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun olarak veri güvenliğinin korunması için donanımsal ve yazılımsal çalışmaları en üst düzeyde yapar. Ancak alınan veri güvenlik önlemleri, Dünya’daki en büyük sitelerin ve yazılımların hacklenebildiği göz önünde bulundurulduğunda %100 koruyucu kati bir nitelik taşımamaktadır. Zaman zaman banka sistemleri dahil olmak üzere tüm sunucu firmalarının hizmetleri aksatan yüksek trafik kaynaklı saldırıların yaşandığı bilinmektedir. Sunucu firmalarının sistemlerini yavaşlatıcı ve devamının engellenememesi durumunda geçici olarak hizmet kesintisine sebep olan bu tür saldırılardan ve sonuçlarından SOFTOMİ sorumlu tutulamaz. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan (ağır teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) SOFTOMİ sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle SOFTOMİ sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.
 19. Tüm sunucu firmaları, sunmuş oldukları hizmetleri, sunucunun herhangi bir donanımının bozulmadığı varsayımı ile sağlamaktadır ve uptime (kesintisiz yayın süresi) olarak ifade edilen %99.5 yayın verme süresi ile hizmet sunmaktadır. Satın alınan her türlü (bilgisayar, telefon vb) elektronik cihazda meydana gelebilecek arızaların sunucularda da meydana gelme ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir arızanın yaşanması durumunda SOFTOMİ, hizmet aldığı sunucu firması ile gerekli görüşmeleri yaparak en kısa sürede sunucuyu tekrar aktif hale getirmekle yükümlüdür. Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen herhangi bir yazılım ve elektronik cihaz kullanımının olağan risklerini MÜŞTERİ bilir ve kabul eder. Bu risklerden dolayı ortaya çıkabilecek maddi zararlarından herhangi bir şekilde SOFTOMİ’yi sorumlu tutamaz.
 20. MÜŞTERİ ve SOFTOMİ kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır.
 21. SOFTOMİ, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin SOFTOMİ kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında yayımlamaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak SOFTOMİ logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulunduracağını MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.
 22. MÜŞTERİ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün niteliğine göre, ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmenin devamı olarak ayrı bir sözleşmeyle ayrıca fiyatlandırılır. Eğer bu hizmetlerin yıllık yenileme ücretleri bulunuyor ise bu ücretler yine bu sözleşmenin devamı niteliğinde ayrı bir sözleşme ile fiyatlandırılır.
 23. SOFTOMİ, MÜŞTERİ’nin kiralamış olduğu Paketin özelliklerini ve varsa ek sözleşmelerde yer alan ilave özellikleri sağlamakla yükümlüdür. SOFTOMİ’nin sunmuş olduğu yazılımlar, kiralanmış olan paket içeriğinde yer almak suretiyle pek çok kargo firması, bankalar ve diğer  tahsilat kurumları ile entegre olarak çalışmaktadır. MÜŞTERİ’nin bu entegrasyonlardan yararlanabilmesi için kargo firmaları, bankalar veya diğer tahsilat kurumları ile anlaşma yapması gerekmektedir. Bu maddede bahsi geçen 3. taraflarla anlaşma yapması MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır ve anlaşma yapmaması durumunda ilgili özellikleri kullanmadığından bahisle para iadesi talebinde bulunamaz.  Paket içerisinde veya ek sözleşme kapsamında bulunan özellikler ile HEDİYE olarak sunulan özelliklerin bir kısmının MÜŞTERİ tarafından kullanılmaması durumunda, ilgili özelliğe ilişkin para iadesi talebinde bulunulamaz.
 24. SOFTOMİ, n11.com ve trendyol.com gibi pazaryeri sitelerinden API entegrasyonu ile ürünlerin ilgili satıcının mağazasına aktarılması yönünde özellikler sunmaktadır. Ancak n11.com veya Trendol.com’un API servislerini kapatması gibi bir durumun yaşanması SOFTOMİ’nin sorumluluğunda olmadığından, SOFTOMİ’den ilgili hizmeti vermediğinden bahisle para iadesi talep edilemez.
 25. SOFTOMİ, özel bir sözleşme yapılmadığı müddetçe paket içerisinde yer alan ve MÜŞTERİ’sinin anlaşmış olduğu kargo, tahsilat kurumu ve diğer 3.taraflar ile siteyi entegre eder. MÜŞTERİ’nin 3.taraflar ile ticari ilişkisini sonlandırması veya 3.tarafların faaliyetlerine son vermesi gibi SOFTOMİ dışında gelişen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ’nin 3.taraflarla çalışmaması durumunda, SOFTOMİ yapacağı yeni entegrasyon için MÜŞTERİ’den tekrar entegrasyon ücreti alarak ilgili entegrasyonu gerçekleştirmekle yükümlüdür.
 26. MÜCBİR SEBEP: Doğal afetler, yangın, hukümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt, darbe, pandemi gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak fesih edebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.
 27. SOFTOMİ, her gece tüm müşterilerinin sitelerinin yedeğini Cpanel’in yedekleme sistemi ile yedekler.  SOFTOMİ bu yedekleri 7 gün boyunca saklar. SOFTOMİ’nin sunucu hizmeti aldığı firma ise geriye dönük olarak 7 gün boyunca yedek alır. Softomi her gün yedekleme sisteminin doğru bir şekilde alınıp alınmadığını kontrol eder. Yedekleme işleminin yapılması sırasında teknik  bir hatanın oluşması, site yedeğinin tamamen veya kısmen alınamaması sonucunu doğurabilir. Böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda, SOFTOMİ gerekli kontrolleri yaparak yedekleme sistemini tekrar aktif hale getirir.
 28. MÜŞTERİ’nin mevcut paket özelliklerine ilave olarak, farklı özelliklere ihtiyacının bulunması ve bu özelliklerin geliştirilmesini SOFTOMİ’den talep etmesi durumunda SOFTOMİ, talep edilen özelliğin C2C pazaryeri yazılımı içerisinde geliştirilip geliştirilemeyeceğini inceler ve geliştirilebilmesi durumunda eklenecek olan ilave özellikler için ek teslim süresi ve hizmet bedeli belirleyerek MÜŞTERİ’ye iletir. İlave özellik eğer projenin tesliminden sonra istenirse, bu işlem için ayrıca sözleşme hazırlanır. İlave özellik MÜŞTERİ’nin paketi satın alma sürecinde belirlenirse, işbu sözleşme ilave özellikleri de kapsamaktadır.
 29. SOFTOMİ, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) çerçevesinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek üzere azami özen gösterecektir.

 İPTAL  VE  İADE ŞARTLARI

 1. MÜŞTERİ alım işlemi öncesinde SOFTOMİ’den hazırlamış olduğu https://pazaryeri.demoist.site/ adresinde bulunan DEMO eticaret sitesinin şifrelerini talep ederek alacağı eticaret sitesinin altyapısını inceleyebilir. MÜŞTERİ ödeme yaparak alım işlemini gerçekleştirir. Ödeme banka havale/EFT’si veya kredi kartı ile yapılabilir. SOFTOMİ ödeme akabinde, MÜŞTERİ’nin talebi doğrultusunda ilgili e-ticaret paketini kurarak MÜŞTERİ’ye sunacaktır. Projeye özel (ayrıca anlaşma yapıldıysa) geliştirmeler ile kargo, tahsilat kurumu, paraşüt entegrasyonu ve diğer 3.taraflara entegrasyonları hariç olmak üzere kurulum süresi 5 iş günüdür. MÜŞTERİ kendisine sitesinin şifrelerin iletilmesi sonrasında 48 saat içerisinde sitesini inceleyebilir ve herhangi bir gerekçe göstermeden ödemiş olduğu paranın tamamını iade isteyerek alacağı hizmetten vazgeçebilir. Söz konusu para iadesinin yapılabilmesi için MÜŞTERİ’nin bu süre içerisinde SOFTOMİ’den herhangi bir teknik destek hizmeti almamış olması gerekmektedir.

SOFTOMİ, diğer firmalarla yapacağı anlaşmaları elindeki mevcut işlerini de dikkate alarak yapar. SOFTOMİ almış olduğu işlerin sayısının ve buna bağlı olarak vereceği teknik destek ve geliştirme sürelerini dikkate alarak, bundan sonra alacağı işlerin teslim sürelerini olması gerekenden daha uzun verebilir. Uzun verilen teslim süreleri nedeniyle SOFTOMİ alması muhtemel işleri alamayabilir ve bu nedenle ticari zarara uğrayabilir. Bu nedenle, MÜŞTERİ’nin ürünü satın almasından üzerinden 48 saat geçmesi durumunda, satın aldığı ürünü almaktan vazgeçmesi ve para iadesi istemesi mümkün değildir.

MÜŞTERİ’nin kargo firması ile anlaşmasının gecikmesi, kargo firmasının SOFTOMİ’nin test işlemleri sırasında gecikmeli dönüş yapması, MÜŞTERİ’nin tahsilat kurumu ile gecikmeli anlaşma yapması, IOS ve Android uygulama hazırlanması için logosunu geç göndermesi, eğer uygulamaların kendi hesaplarına yüklenmesini istiyor ise bu hesapları açmaması veya bilgilerini gecikmeli olarak SOFTOMİ’ye göndermesi durumunda, gecikme süresi kadar gün sayısı, projenin teslim süresine eklenir.

 ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK

35 maddeden ibaret işbu sözleşme eki, ana sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, ödeme şartları ana sözleşmede belirtilmek üzere, TARAFLARIN karşılıklı imzalaması, mail ile gönderilmesi veya SOFTOMİ’nin (https://www.softomi.com) internet sitesi üzerinden oluşturulacak kredi kartı ödeme linki üzerinden ödeme yapılması ile geçerli olur. Hizmet alımı öncesinde MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeyi rahatlıkla okuyabileceği şekilde sözleşme hazırlanmış ve sayfa düzenlemesi yapılmıştır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek her türlü aksaklıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Tarih:  ……./…..…/..……

 

SOFTOMİ                                                                              MÜŞTERİ

Demomuzu Hemen İnceleyin!

  ×

  Softomi'ye Hoş Geldiniz.

  WhatsApp iletişim için yazılım danışmanımızın adına tıklayarak iletişimi başlatabilirsiniz.

  × Sorunuz mu var?